Avdelingsdirektør Eva Grendstad

E-post: [email protected]
Telefon: +47 22 24 94 17
Mobil: +47 480 66 727

Seksjon dyrehelse, plantehelse og zoonosar (SDP)