Avdelingsdirektør Geir Dalholt

E-post: Geir.Dalholt@lmd.dep.no
Telefon: (+47) 22 24 93 49
Mobil: (+47) 926 17 367

Seksjon for areal-, miljø- og regionalpolitikk (AMR)