Kommunikasjonseininga (KOM)

Eininga er ansvarleg for Landbruks- og matdepartementet si informasjons- og kommunikasjonsverksemd. Kommunikasjonseininga har ansvar for pressekontakt og analyseverksemd. Kommunikasjonseininga arbeider òg med publisering på Regjeringen.no og rådgiving for den politiske og administrative leiinga av departementet.
Til toppen