Seniorrådgjevar Heidi Eriksen Riise

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Pressekontakt

E-post: heidi-eriksen.riise@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 93 10
Mobil: 975 17 227