Garantikassen for fiskerne

Garantikassen for fiskerne i Trondheim administrerer fiskernes sosiale ordninger.

Garantikassen for fiskerne ligger i Trondheim og administrerer fiskernes sosiale ordninger.

Nettside: http://www.garantikassen.no/