Garantikassen for fiskerne

Garantikassen for fiskerne i Trondheim administrerer fiskernes sosiale ordninger.

Garantikassen for fiskerne ligger i Trondheim og administrerer fiskernes sosiale ordninger.