Mattilsynet

Mattilsynet, med hovudkontor i Oslo, er ein felles etat under Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sjømaten er trygg og held god kvalitet.

Mattilsynet, med hovudkontor i Oslo, er ein felles etat under Landbruks- og matdepartementet,  Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sjømaten er trygg og held god kvalitet. Mattilsynet har eitt hovudkontor, åtte regionkontor og 54 distriktskontor. Seksjonen for fisk og sjømat i Bergen ligg under hovudkontoret.

Nettside: http://www.mattilsynet.no/