Seksjon for CCS

Seksjonen koordinerer OEDs oppfølging av strategien for CO2-håndtering. Seksjonen har ansvar for arbeidet med fullskala demonstrasjon av fangst, transport og lagring av CO2. Seksjonen har ansvar for å følge opp TCM. Seksjonen har videre ansvaret for eieroppfølgingen av Gassnova SF.

Ansvaret for å følge opp departementets arbeid med de norske CO2-håndteringsprosjektene, blant annet Mongstad, Kårstø og transport og lagring av CO2. OEDs eieroppfølging av Gassnova SF . Arbeid med regulatoriske spørsmål knyttet til CO2-håndtering nasjonalt, blant annet oppfølgingen av statsstøttespørsmål og tilhørende prosesser mot EØS-avtalens overvåkningsorgan, ESA.