Bilder av olje- og energiminister Terje Aasland

Foto: Stortinget