Luft-, post- og teleavdelingen (LPT)

Luftfartsseksjonen har et overordnet ansvar for rammevilkårene for luftfarten og har både juridiske og økonomiske virkemiddel til disposisjon. Post- og teleseksjonen arbeider med å legge til rette for gode, rimelige og framtidsrettede tjenester innen post og elektronisk kommunikasjon. Samfunnssikkerhetsenheten, som også er plassert i avdelingen, har ansvar for koordinering av Samferdselsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering på tvers av departementet og mot sektoren.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Post- og teleseksjonen

  Rammevilkår for post- og televirksomhet. Lov- og forskriftsarbeid. Konsesjoner etter post- og telelovgivningen. Frekvensforvaltning. Etatsstyring av Nkom. Beredskap- og sikkerhet. Informasjonssamfunnsspørsmål. Forskning og utvikling innen telekommunikasjon og informasjonsteknologi. Internasjonalt samarbeid på post- og teleområdet.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Heidi Kvalvåg

 • Luftfartsseksjonen

  Rammevilkår for luftfarten. Lov- og forskriftsarbeid. Statens eierinteresser i Avinor AS. Etatsstyring av Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport. Utredning, plan-, økonomi- og budsjettsaker. Anbud for regionale flyruter. Generelle juridiske spørsmål, konsesjons-, klage- og fortolkningssaker etter luftfartsloven. Generelt flysikkerhetsarbeid. Flystøy og andre miljøspørsmål innen luftfarten. Internasjonale luftfartssaker, blant annet tosidige luftfartsforhandlinger og EØS-/EUsaker i luftfarten. Internasjonalt og skandinavisk luftfartssamarbeid.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Øyvind Ek

 • Samfunnssikkerhetsenheten

  Samfunnssikkerhetsenheten har ansvar for koordinering av Samferdselsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering på tvers av departementet og mot sektoren.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Espen Aamodt

Til toppen