1884: Statsministerkontoret i Revisjonsdeptet

I nesten 30 år, mellom Christian Schweigaard i 1884 og Gunnar Knudsen i 1915, var så mange statsministre også sjef for Revisjonsdepartementet at statsrådskontoret der ble kalt for "statsministerværelset". I disse årene lå departementet i Mariboegården i Prinsens gate 20.


Statsministerværelset - statsrådskontoret - i Revisjonsdepartementet i Mariboegården i Prinsens gate 20 ca 1914. På veggen henger malerier som kom i Statsministerens kontors eie da Statsrådsekretariatet ble nedlagt som egen instans i 1969: fra venstre Nicolai J.L. Krog, Peter Motzfeldt, Jørgen Vogt og Frederik Stang. (Foto: Olaf Væring/Norsk Folkemuseum).

I tillegg kommer at førstestatsråd Frederik Stang var sjef for Revisjonsdepartementet det meste av perioden 1861-1873, da han reelt sett var regjeringssjef i Christiania siden stattholderembetet ikke var besatt. Da han sommeren 1873 ble den første statsministeren med base i Kristiania, ble Stang raskt fritatt for ansvaret for Revisjonsdepartementet.

De statsministrene som ledet regjeringsarbeidet fra det nokså beskjedne kontoret i Mariboegården, var:

 • Christian Schweigaard 1884
 • Johan Sverdrup 1884
 • Emil Stang 1889-1891 og 1893-1895
 • Francis Hagerup 1897-1898
 • Johannes Steen 1898-1900
 • Otto Blehr 1903
 • Christian Michelsen 1905-1907 (ikke juni-oktober 1905)
 • Gunnar Knudsen 1908-1910
 • Jens Bratlie 1912-1913
 • Gunnar Knudsen 1913-1915
  (Knudsen fortsatte da departementet flyttet til Victoria Terrasse i 1915 og til det ble nedlagt i 1918)

Grunnen til at så mange kombinerte statsministerembetet med å lede dette departementet, var nok at Revisjonsdepartementet var et nokså lite departement. Det hadde fra opprettelsen i 1822 ansvar for å revidere departementenes og underliggende etaters regnskaper, og oversende dette til Statsrevisjonen som sorterte under Stortinget.

Da Revisjonsdepartementet ble nedlagt i 1918, ble oppgavene overført til Statsrevisjonen, som nå fikk ansvar for å revidere både statsregnskapet og de enkelte departementenes regnskaper. Fra 1. juli 1938 endret Statsrevisjonen navn til Riksrevisjonen.

 

Mariboegården i Prinsens gate 20 (til venstre, foto 1902 Anders B. Wilse/Oslo Museum) dekket nordre del av kvartalet der Telegrafbygningen sto ferdig i 1924 (til høyre, senere foto Mahlum/Wikipedia). I årene 1820-1852 var Mariboegården Universitetets hovedbygning.

Ordningen med at regjeringssjefen i Kristiania samtidig var sjef for et departement, varte fra det nye statsministerembetet ble opprettet i Kristiania 21. juli 1873 til ordningen ble avviklet 2. oktober 1939. Unntakene var Frederik Stang 6. august 1873-4. oktober 1880 og Christian Michelsen 7. juni-31. oktober 1905. De to kunne i disse periodene konsentrere seg helt om statsministeroppgavene. Deres statsministerkontor var dermed hjemmekontoret i statsministerboligen – for Stang Stiftsgården i Rådhusgaten 13, for Michelsen Parkveien 45.