1935: Røde faner på Festningsplassen

Selvom det er Youngstorget som lenge har vært hovedarena for Arbeiderparti-statsministres taler på 1. mai, skjedde det i alle fall én gang i 1930-årene at de røde fanene rykket inn på ærverdige Akershus festning.

Statsminister Johan Nygaardsvold taler lengst sør på Festningsplassen en 1. mai mellom 1935 og 1939 - foran det som i 1861 ble bygd som Festningens gymnastikksal. Bak til venstre ligger Hovedarsenalet (1859) som siden 1978 rommer Forsvarsmuseet, og Artillerikasernen  (1908) som siden 1946 er kontorbygning.
(Foto: Oslo Museum)