1940: Nyttårshilsen fra biskopen

Om ettermiddagen nyttårsdag 1940 sendte biskopen i Hamar, Henrik Greve Hille, telegram til statsminister Johan Nygaardsvold. Han ønsket "Guds velsignelse i denne skjebnetunge tid".

Nyttårstelegrammet fra Hamar-biskopen til statsministeren da krigen i Europa var fire måneder gammel, og det tyske angrepet på Norge ennå lå tre måneder inne i fremtiden. (Arbark, foto SMK).

Henrik Greve Hille var på dette tidspunktet 58 år og hadde vært biskop i Hamar siden 1934. Som de andre biskopene i Den norske kirke skulle han komme til å nedlegge sitt statlige embete 25. februar 1942, i protest mot nazi-myndighetenes forsøk på å få kontroll over kirken. I stedet ble han og kollegene del av Den midlertidige kirkeledelse, som hadde som mål å lede kirken uavhengig av staten.

Henrik Greve Hille var andre generasjon Hille på Hamar bispestol. Hans far Arnoldus M. Hille innehadde embetet 1887-1906, mens hans yngste sønn - Georg Hille - var tredje generasjon Hille i dette embetet 1974-1993.