Regjeringsadvokaten

Regjeringsadvokaten fører sivile rettssaker for staten og gir råd i juridiske spørsmål. Oppdragsgivere er Regjeringen og den øvrige statsforvaltningen.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans i Oslo.  
Regjeringsadvokaten er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.regjeringsadvokaten.no/