Anbud og konsesjoner

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 201-220 av 312 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norges militære engasjement i Afghanistan. (Redegjørelse for Stortinget 24. oktober 2006).

  24.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

 • Styrket beredskap mot masseødeleggelsesmidler

  24.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  - Det er svært viktig med et godt samarbeid mellom sivile og militære etater, understreket politisk rådgiver Ragnhild Mathisen da hun åpnet en internasjonal konferanse om styrket beredskap mot masseødeleggelsesmidler 19-20. oktober.

 • Opening speech at the NATO/EAPC conference 19th October 2006

  24.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Opening speech at the NATO/EAPC Conference on CBRN Non-Binding Guidelines and Minimum Standards Projects in Oslo, 19th October 2006. - By political adviser, Ragnhild Mathisen, Ministry of Defence Ladies and gentlemen. It is a great honour for me to

 • Oslo Pensjonsforsikring AS gis tillatelse til å opprette datterselskap i Irland

  20.10.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir tillatelse til at Oslo Pensjonsforsikring AS oppretter datterselskap (verdipapirfond) i Irland i henhold til søknaden. Departementet gir også tillatelse til endringer i konsernstrukturen som følge av opprettelsen av

 • Forsvarsministeren møtte Redd Barna

  20.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministeren har møtt Redd Barnas generalsekretær, Gro Brækken, og assisterende utenlandssjef, Eva-Torill Jacobsen, for å diskutere problematikken rundt barnesoldater og møte med barn i væpnede konflikter.

 • Norge utvider ikke bidraget til ISAF

  19.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Norge utvider ikke de militære bidrag til ISAF med spesialstyrker på det nåværende tidspunkt.

 • Forenkling - ikke så enkelt, men langt fra umulig

  19.10.2006 Anbud Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen Forenkling - ikke så enkelt, men langt fra umulig Innlegg i Aftenposten 19. oktober 2006 Aftenposten hevder i en artikkel 9. oktober at jeg føyer meg inn i rekken av næringsministere som ikke har klart

 • - Må samarbeide tettere

  19.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Koordineringen mellom sivil og militær innsats må bli bedre, blant annet i Afghanistan. Det fastslår statssekretær Espen Barth Eide i sitt foredrag på Nato-konferansen i London torsdag.

 • Viktig med felles øvelser

  17.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  - Vi er avhengige av et godt samarbeid mellom politi og forsvar, men med en klar ansvarsfordeling, sier statssekretær Espen Barth Eide, som i dag deltar på terrorøvelsen Øvelse Oslo sammen med politisk rådgiver Ragnhild Mathisen.

 • Forsvarsministeren besøkte styrkene i Nord-Afghanistan

  16.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte 13. - 14. oktober de norske styrkene i Mazar-e-Sharif og i Meymaneh nord i Afghanistan.

 • Instruks om samarbeid mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetsstjeneste

  13.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Instruks om samarbeid mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetsstjeneste Fastsatt ved kgl. res. 13. oktober 2006 med hjemmel i Kongens instruksjonsmyndighet. Fremmet av Forsvarsdepartementet. § 1. Instruksens formål Formålet med

 • Styrket samarbeid mellom E-tjenesten og PST

  13.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste skal samarbeide tettere. Samarbeidet skal bidra til at Norge står bedre rustet til å håndtere dagens sammensatte trusselbilde.

 • Landkreditt får endrede konsesjonskrav

  13.10.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet endrer volumkravene gitt i konsesjon av 22. oktober 2004.

 • Forsvarsministeren signerte fangeavtale

  13.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har underskrevet en avtale med Afghanistan om hvordan personer som blir tatt til fange av de norske styrkene skal behandles.

 • Statssekretær Eide deltar på PES

  12.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Statssekretær Espen Barth Eide er i dag i Brussel, der han deltar på møte i Presidiet i Det Europeiske Sosialdemokratiske Partiet.

 • Tar ut stevning

  12.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Staten v/Forsvarsdepartementet har ved Regjeringsadvokaten 11. oktober d.å. sendt Bergen tingrett stevning med påstand om avskjed av Atle Torbjørn Karlsvik fra embetet som kontreadmiral i Sjøforsvaret.

 • Forventer prioritering av LOS-programmet

  10.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  - LOS-programmet er en veldig viktig forutsetning for at vi skal klare den videre omstillingen av Forsvaret, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen etter besøket hos LOS-programmet i Forsvaret.

 • Forsvarspolitisk utvalg besøker Troms og Nordland

  09.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Forsvarspolitisk utvalg besøker i perioden 11-13 oktober Troms og Nordland fylke. Utvalget gjør dette for å hente innspill til sitt arbeid med sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger.

 • - Sudan ved et veiskille

  09.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Statssekretær Espen Barth Eide møtte i dag Pa'gan Amum Okiech, generalsekretær i Sudan People's Liberation Movement (SPLM).

 • Stadig flere får behandling innen psykisk helsevern

  06.10.2006 Anbud Helse- og omsorgsdepartementet

  Stadig flere pasienter får behandling innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. Ventetidene er stabile i somatikken, men det er en økning i ventetiden innen psykisk helsevern både for voksne og for barn og unge. Dette viser