Viktig med felles øvelser

- Vi er avhengige av et godt samarbeid mellom politi og forsvar, men med en klar ansvarsfordeling, sier statssekretær Espen Barth Eide, som i dag deltar på terrorøvelsen Øvelse Oslo sammen med politisk rådgiver Ragnhild Mathisen.

Viktig med felles øvelser

17.10.06 - Vi er avhengige av et godt samarbeid mellom politi og forsvar, men med en klar ansvarsfordeling, sier statssekretær Espen Barth Eide, som i dag deltar på terrorøvelsen Øvelse Oslo sammen med politisk rådgiver Ragnhild Mathisen.

Under øvelsen vil det skje et fiktivt terroranslag mot en av Oslos sentrale transportårer. Rundt 3000 mennesker fra nesten 50 ulike etater vil delta. Politiet, sivilforsvaret og Forsvaret er blant deltakerne som skal trene på hva som vil skje dersom Oslo utsettes for et terrorangrep. Hele beslutningsapparatet, fra regjeringen til den enkelte politimann, vil være involvert. De skal utfordres av rundt 2000 markører, som spiller alt fra skadde og pårørende til journalister.

Bistår politiet

Det er politiet som har ansvaret for terrorbekjempelse i Norge, mens Forsvaret står klare til å bistå hvis politiet ber om det.

- Vi må bruke ressursene våre på en mest mulig effektiv måte. Det er viktig å styrke samfunnssikkerheten, og samtidig sikre en god balanse mellom militær og sivil beredskap. Vi er avhengige av å bruke våre sivile og militære ressurser sammen og unngå duplisering, fastslår statssekretæren.

Lærerike øvelser
Espen Barth Eide understreker at det stor sannsynlighet for at sivile og militære myndigheter vil måtte jobbe sammen dersom det skulle oppstå en større, reell krise. Derfor er det avgjørende å øve sammen.
- Øvelser er viktige nettopp fordi de gir deltakerne muligheten til å finne ut av hva de må bli bedre på. Det er ikke slik at det er trist å oppdage feil og mangler under en øvelse. Det som er trist er å ikke oppdage feil og mangler – før det eventuelt er for sent, sier han.

Fakta om Øvelse Oslo 2006:

Øvelse Oslo 2006 gjennomføres 17. og 18. oktober 2006. Hensikten er å øve samfunnets evne og kapasitet til å håndtere konsekvensene av et omfattende terroranslag på alle nivåer. Poenget med øvelsen er å trene på håndtering av katastrofer, med spesiell vekt på koordinering og samarbeid. Et av hovedmomentene er å øve på militær støtte til politiet.

Les mer om øvelsen på www.dsb.no