Oversendelse av referat fra etatsstyringsmøte med Arbeids- og velferdsdirektoratet 14. november 2019

Møtereferat fra etatsstyringsmøte som ble avholdt 14. november mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).