Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 17. desember 2019 – spørsmål fra komiteen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 17. desember 2019 – spørsmål fra komiteen.

Vedlegg