Tolkningsuttalelser (PDF)

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.