Høringsuttalelse fra Fiskeri- og kystdirektoratet

Uttalelsen i pdf