Tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2014 – feil under vedtaksdelen under Forsvarsdepartementet

Ved en inkurie har det sneket seg inn feil i vedtaksdelen i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014).

Ved en inkurie har det sneket seg inn feil i vedtaksdelen i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014). Stikkordet «overslagsbevilgning» har falt ut av bevilgningen til den særskilte kompensasjonsordningen, denne ordningen er lagt til feil budsjettkapittel og finansieringen av Marinejegerkommandoen på nasjonal beredskap har falt ut. Regjeringen har sendt brev som gjør Stortinget oppmerksom på dette.

Til toppen