Brønnøysundregistrene

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Brønnøysundregistrene har merknader.

 

65_bronnoy.pdf