Høringsuttalelser

Uten merknader

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Forsvarsdepartementet
  • Landbruks- og matdepartementet
  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Samferdselsdepartementet
  • Kunnskapsdepartementet