Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oversikt over forslag...

VED2VEDLEGG

VEDLEGG 2

Oversikt over forslag til inntekter til Svalbard som inngår i statsbudsjettet for 2001


Kap.postRegnskap
1999
Saldert
budsjett 2000
Forslag
2001
Kommunal- og regionaldepartementet
3537 1>Produkt- og Elektrisitetstilsynet485050
Sosial- og helsedepartementet
373802Helsetjenesten på Svalbard 2 salgs-
og leieinntekter
2 6451 3901 432
Samferdselsdepartementet
2450 2>Svalbard lufthavn17 29416 82417 400
sum19 98718 26418 882

1> Inntektene tilsvarer utgiftene under kap. 537.

2> Beløpet er et anslag over hvor stor del av et større inntektsoverslag som kommer fra virksomhet på Svalbard.


Til toppen