Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til vedtak om...


Forslag til vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2001


II

§ 1 Vedtakets anvendelsesområde

Dette vedtaket gjelder forskuddsutskrivning og endelig utskrivning av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2001 etter bestemmelsene i lov av 29. november i 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

Skattepliktige som nevnt i skattebetalingsloven § 1, jf. § 2, og svalbardskatteloven § 521 første ledd, skal betale forskudd på formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2001. Ved beregningen og innbetalingen gjelder bestemmelsene i dette vedtaket og i skattebetalingsloven.

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue beregnes etter disse satsene:

  1. Personlig skattepliktig og dødsbo: 0,0 pst. av de første kr 140 000 antatt formue 0,9 pst. av de neste kr 400 000 1,1 pst. av det overskytende beløp
  2. Sparebank, gjensidig forsikringsselskap og samvirkeforetak: 0,3 pst. av antatt formue
  3. Selskap og sammenslutning som nevnt i selskapsskatteloven § 122 siste punktum: 0,0 pst. av de første kr 10 000 antatt formue 0,3 pst. av overskytende beløp

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt beregnes etter disse satsene:

  1. Inntekt som skattelegges ved ligning etter svalbardskatteloven § 321: 10 pst. av alminnelig inntekt Personlige skatteytere skal ha et fradrag i alminnelig inntekt på kr 10 000
  2. Inntekt som skattelegges ved lønnstrekk etter svalbardskatteloven § 322: 6 pst.

§ 4 Avrundingsregler

Ved beregning av skatt ved ligning avrundes antatt formue nedover til nærmeste hele 1000 kroner, og inntekt avrundes nedover til nærmeste hele 100 kroner.

Ved beregning av skatt ved lønnstrekk avrundes inntekten nedover til nærmeste hele krone.

§ 5 Kapitalavkastningsraten for fastsetting av personinntektsdel av nærings- og selskapsinntekt (deling)

Kapitalavkastningsraten som nevnt i skatteloven § 60 annet ledd, jf. svalbardskatteloven § 321, skal være den samme som Stortinget har vedtatt skal gjelde på det norske fastlandet.

§ 6 Normalrentesatsen for rimelig lån i arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nevnt i skatteloven § 42 c annet ledd, jf. svalbardskatteloven § 321, skal være den samme som Stortinget har vedtatt skal gjelde på det norske fastlandet.


Til toppen