By- og regional utvikling hånd i hånd på Gjøvik

En toveis handel mellom Gjøvik kommune og hjørnesteinsbedriften Hunton forløser både grønn byutvikling og grønn industrisatsing. Nå skal en idékonkurranse sørge for en levende bydel der det før lå en haug med flis.

Mange har siklet etter den såkalte Huntonstranda i Gjøvik. En diger flishaug, tilhørende Hunton Fiber as, har tronet på en av byens beste tomter. Nabotomtene, eid av kommunen og private selskaper, har ikke vært mulig å utvikle med industri midt i.

Kommunen var "på"

- Det har vært snakk om utvikling av området i flere tiår. Da Hunton plutselig var på jakt etter tomt til en ny fabrikk, øynet vi vår gyldne mulighet. Det sier kommunalsjef for samfunnsutvikling i Gjøvik kommune, Per Rognerud.

Det er produksjon av miljøvennlig trefiberisolasjon som nå skal flyttes hjem fra Polen til Norge. Ny fabrikk kommer opp i løpet av året, og fra juni 2018 skal produksjon være i gang. Den vil etter hvert gi arbeid til 40-60 personer.

- Det var konkurranse om å få huse den nye fabrikken. Gjøvik kommune var "på" fra første stund. Vi fulgte prosessen nøye, arbeidet offensivt med mulige løsninger, holdt kontakten med Hunton og brukte nettverket vårt. Vi hadde en god pakkeløsning å tilby, ved at vi ville kjøpe Huntonstranda og samtidig kunne tilby store næringsarealer i Skjerven noen kilometer utenfor sentrum. Vi betalte også en god pris for Huntonstranda, sier Per Rognerud.

Lyttet til behov

Arne Jebsen, som er administrerende direktør i Hunton, beskriver Gjøvik som en stadig mer interessant by.

- Det er stort behov for flere boliger. Vi satt på den beste tomta, og ville jo ikke stå i veien for en god byutvikling. Da andre brikker falt på plass, kunne vi gå inn i forhandlinger, sier han.

De andre brikkene som måtte på plass var blant annet å planlegge et nytt, lite flismottak ved den fabrikken som Hunton fortsatt har i sentrum, samt å få sagbrukene med på å ha et større lager av flis. Slik kunne flishaugen på Huntonstranda bli historie.

- Gjøvik var førstevalget vårt hele tiden, fordi vi har hatt det godt her i alle år, og fordi vi allerede hadde en fabrikk her. Gjøvik kommune var flinke til å lytte og sette seg inn i hva som er viktig for industrien. De fant en fin tomt til oss, som også er så stor at den har rom for videre utvikling. Det er mer aksept for plasskrevende industri nå enn for bare noen år siden. Folk tar innover seg at moderne industri gir grønne arbeidsplasser, sier Jebsen.

Hjem til Norge

Hunton har de siste årene hatt leieproduksjon av sin trefiberisolasjon i Polen, både som plater og som blåseisolasjon.

- Det er ikke bærekraftig på lang sikt. Klimamessig er det negativt både på grunn av lang frakt av et omfangsrikt produkt, og fordi fabrikken i Polen i hovedsak drives med energi fra kullkraft. Produktutvikling er dessuten krevende når fabrikken ligger så langt unna, sier Jebsen.

Å bygge en ny fabrikk er dyrt.

- Man må opp i en viss kritisk masse før det lønner seg. Nå er vi snart der, og da er det kun fordeler med å flytte produksjonen hjem til Norge. Logistikken og kontakten med kundene er enklere, og det er lettere å kjøre utviklingsprosjekter. Og selv om mange klager på strømprisen er det også billig, og mye mer miljøvennlig, å bruke strøm fra vannkraft, sier han.

Lærerikt klyngesamarbeid

Den nye fabrikken vil gi arbeid til 40-60 personer.

- Det blir ikke flere direkte arbeidsplasser, ettersom produksjonen er veldig automatisert. Men hver direkte arbeidsplass generer gjerne tre indirekte, så det er likevel et godt tilskudd til arbeidsmarkedet i regionen, sier Jebsen.

Hunton er med i NCE Raufoss og den helt nyetablerte treklyngen i Innlandet – Norwegian Wood Cluster.

- Det er stimulerende å delta i klynger. Formålet med den nystartede klyngen er å utvikle regionen til å bli et internasjonalt kraftsenter for industriell bygging med tre. Trenden går i retning av mer industriell trebygging, med prefabrikerte elementer. NCE Raufoss er en meget profesjonell og mye større klynge, som er opptatt av innovasjon, automatisert produksjon og "Lean process". Mange av disse bedriftene eksporterer nesten alt de produserer. Det er viktig for sånne som oss å få inn i tankesettet at vi ikke behøver å selge alt i Norge, medgir Jebsen.

Bydel i strandsonen

Den nye bydelen på Huntonstranda skal bli så grønn som mulig, med kanskje så mye som 1000 boliger, offentlig virksomhet, aktivitetstilbud og friområder. Området skal gjøres attraktivt for både byens befolkning og tilreisende.

- Vi vil gå inn for en fin miks av beboere, ikke bare velstående 60+, og vil knytte bydelen til sentrum på en grønn måte, med minst mulig bilkjøring. Det er bare 300 meter fra rådhuset til Mjøsstranda, og endelig skal byen knyttes til Mjøsa! Vi har store ambisjoner for bydelen, men akkurat hva den skal inneholde, vil jeg ikke forskuttere. Vi vil samarbeide med de andre grunneierne og Norske Arkitekters Landsforbund og invitere til en idékonkurranse. Senere kan det bli aktuelt med en arkitektkonkurranse, sier Per Rognerud, som gleder seg til å ta fatt på en helhetlig områderegulering.

Hunton fabrikkEn helt ny fabrikk med automatisert trefiberproduksjon skal bygges på Skjerven, i tillegg til fabrikken som Hunton allerede har i Gjøvik.

Huntonstranda
Mange har siklet etter den såkalte Huntonstranda, men digre flishauger har blokkert for utvikling av området. Nå har kommunen kjøpt tomta, og en ny bydel skal ta form. Kommunalsjef Per Rognerud (innfelt) gleder seg til å ta fatt på en helhetlig områderegulering. Hunton flytter produksjonen av trefiberisolasjon hjem til Norge, etter flere års leieproduksjon i Polen.