2023: Tillegg 1 til oppdragsbrev til fylkeskommunene

Tillegg til oppdragsbrev for 2023. Tilskudd til fylkeskommunene under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk og bredbåndtilskudd.

Vedlegg