Invitasjon til innspillsmøte om boliger til flyktninger

Den siste tiden har det kommet et høyt antall flyktninger og asylsøkere til Europa og Norge. Tallet ser ut til å øke i 2016. Det gjør at kommunene i løpet av kort tid må finne flere boliger til flyktninger som får oppholdstillatelse. De fleste av disse boligene må skaffes i det private boligmarkedet.

I den anledning inviterer jeg til et møte 9.11 kl.10-11 i Akersgata 59. Tema for møtet er hvordan byggenæringen og de store boligutleierne kan bidra for å fremskaffe boliger til flyktninger som har fått opphold. Jeg ønsker også å høre hva dere ser som de største utfordringene. Er det hensiktsmessig å bygge boliger til flyktninger som siden kan gjenbrukes til andre behov? Hvor mye av behovet kan dekkes gjennom alternativ bruk av eksisterende bygningsmasse?

Jeg ber dere om å melde inn navn på deltakere til møtet senest torsdag 5. november på e-post til rådgiver Anna Katharina Fonn Matre anma@kmd.dep.no. Hver aktør kan stille med inntil to personer. Eventuelle spørsmål om møtet kan rettes til avdelingsdirektør Harald Assev ha@kmd.dep.no.

 

Med hilsen 

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister

 

Adresseliste

BNL

Huseiernes Landsforbund

NBBL

Boligprodusentene

Moelven

Skanska

Selvaag

Norsk Eiendom

Utleiemegleren

Leieboerforeningen

Forbrukerrådet