Kapittel 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

Alle dokumentene i pdf-format

Akershus fylkeskomune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune 
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune 
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune 
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune


Vedlegg
Vedlegg 1:   Fylkesfordeling 2012  
Vedlegg 2:   Interreg IVA
Vedlegg 3:   Retningslinjer
Vedlegg 4a:  Skildrande rapportering
Vedlegg 4b:  Krav og veileder til statistikkrapportering
Vedlegg 4c:  Resultatrapportering
Vedlegg 4d:  Transportstøtte
Vedlegg 4e:  Veiledningsskjema til statistikkrapportering
Vedlegg 5:   Rammefordeling 13.50

 

Til toppen