Kapittel 551, post 61 næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift

Tilskuddsbrev med fordeling av kompensasjonsmidler og restmidler (alle dokumentene er i pdf)

Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fykeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Østfold fylkeskommune 

Vedlegg 1: Fylkesfordeling av kap. 551, post 61. 

Til toppen