Oppsummering fra møte med tillitsvalgte og verneombud 27. mai 2016

Vedlagt er oppsummering fra møte mellom departementet og de kontoransatte ved bispedømmene, Kirkerådet og KUN.

Oppsummeringen finner du her.

Til toppen