McKinsey rapport om eierskap

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Rapporten kan lastes ned her.