Nasjonal transportplan 2018-2029 - Retningslinjer for transportetatene og Avinor sitt arbeid i planfasen - tilleggsoppdrag til Vegdirektoratet

Tilleggsoppdrag til Vegdirektoratet i forbindelse med planfasen for ny NTP.

Les brevet (pdf)