Nasjonal transportplan 2022-2033: Møte med næringsliv og interesseorganisasjoner 05.11.2019

Invitasjon til næringsliv og interesseorganisasjoner til møte i Oslo 5. november 2019 om neste NPT, som blir lagt frem våren 2021. Hovedformålet med møtet er å få høre fra næringslivet og interesseorganisasjonene hvordan NTP kan bidra til å øke konkurransekraften og nå de andre målene i samferdselspolitikken, hva som vil være transportbehovene i fremtiden, og hva som blir de største utfordringene. Merk: Møtetidspunktet er endret - se nytt brev av 29.10.2019.

Les brevet (pdf)

NB! Brev av 29.10.2019 om nytt møtetidspunkt og oppdatert program (pdf)