NTP 2022-2033: Invitasjon til fagdag om Barnas transportplan: Fylkeskommunene og KS

Barn og unge er viktige målgrupper i transportpolitikken, både som aktive brukere i dag, men også som morgendagens trafikanter. Arbeidet med Barnas transportplan er derfor en viktig del av arbeidet med kommende Nasjonal transportplan (NTP). Samferdselsdepartementet ønsker et godt faglig grunnlag for å lage neste versjon av Barnas transportplan. Derfor inviterer vi til en fagdag 26. november 2019.

Les brevet (pdf)