Statsbudsjettet 2016 - grafisk presentasjon

Infografikk med forenklet fremstilling av utvalgte områder i statsbudsjettet for samferdselssektoren.

Merk at lesbarheten er bedre om du velger "Større versjon" av plansjene.

Større versjon

 

Større versjon

 

Større versjon

 

Større versjon

 

Større versjon

 

Større versjon

 

Større versjon

Opphavsrett alle plansjer: Nyhetsgrafikk.no AS. For pressebruk - ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet.