SD - Statsbudsjettet 2016

 

Budsjettdokument:

Regjeringens budsjettforslag Prop 1 S (2015-2016) - Samferdselsdepartementet

Hovedpressemelding:

Et samferdselsbudsjett - for arbeid og omstilling

Temapressemeldinger:

26 nye togsett og eit godt grunnlag for meir passasjerauke

Nye Veier AS - utbyggingsselskap for vei: Regjeringen foreslår 1,3 milliarder kroner

Fortsetter å styrke ekomnettene

Styrker nærskipsfarten

Fylkesvegane: Vedlikehandsetterslep blir innhenta

Kollektivsatsinga - 22,8 milliardar kroner til effektiv og mijøvenleg persontransport

Fortsatt bred satsing på trafikksikkerhet

Fortsatt satsing på trygg og effektiv transport langs kysten 

Enkel, god og mer effektiv luftfart

Full fart i utbygging og planlegging av nye jernbaneprosjekter

Kraftig vekst i veginvesteringar i 2016

Vedlikehaldsetterslep blir redusert - med auka løyvingar til fornying, vedlikehald og drift

 

Grafiske presentasjoner av budsjettet:

Samferdselskartet:

Prosjekter - se hva som skjer i Samferdsels-Norge

På kartet over finner du oversikt over veg-, bane-, havne- og lufthavnprosjekter - både fullførte, under bygging eller omtalte i Nasjonal transportplan.

Nett-tv: 

Nett-tv Samferdselsministerens budsjettpresentasjon

Se sendingen her

Se sendingen her

Samferdselsdepartementets pressetelefon: 919 14 777 (hverdager 8-16)