Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016: Styrker nærskipsfarten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen vil at mer gods transporteres til sjøs. Færre lastebiler gir økt kapasitet på veiene, gjør dem tryggere og gir i tillegg en miljøgevinst. I statsbudsjettet for 2016 styrker vi derfor nærskipsfarten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Et tiltak som vil få stor betydning for nærskipsfarten er regjeringens forslag om å redusere losavgiftene i 2016 med 86 millioner kroner.

Reduksjonen tas i losberedskapsavgiften og innrettes altså slik at nærskipsfartens rammebetingelser styrkes.

- Nærskipsfarten er det segmentet i skipsfarten som har størst konkurranseflater mot vei. Det er derfor vi satser nettopp her, og hensikten er å flytte mer av godstransporten fra vei til sjø, sier samferdselsministeren.

Utbedrer farleder i stort monn
Også utbedring av farleder vil styrke nærskipsfarten, og regjeringen foreslår å øke bevilgningen med hele 97 prosent. Fra 173,4 millioner kroner i 2015 til 341,4 millioner kroner i 2016. Det er en økning på 167,7 millioner kroner.

Følgende farledutbedringer skal gjennomføres i 2016:

  • Innseiling Tromsø, oppstart 2016
  • Innseiling Grenland, oppstart 2016
  • Grøtøyleden, Steigen kommune i Nordland, oppstart 2016
  • Nordlig innseiling Ålesund, oppstart 2016
  • Innseiling Oslo, videreføring, ferdigstilles 2016
  • Innseiling Bodø, videreføring, ferdigstilles 2017

I tillegg kommer 49, 3 millioner kroner til tiltak til de tre nordligste fylkene som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift fra 1. juli 2014. Tiltakene skal bidra til å redusere transportkostnadene for næringsvirksomhet som bruker skip. I 2016 går midlene i sin helhet til dette prosjektet:

  • Breddeutvidelse og utdyping av farleden inn til kvartsittbruddet i Leirpollen i Tana kommune.

For flere opplysninger - se: