Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016: Enkel, god og mer effektiv luftfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Et effektivt og trygt flytilbud er en sentral del av landets infrastruktur, og er viktig for næringslivet og innbyggerne. I statsbudsjettet for 2016 legger regjeringen til rette for en enklere, god og mer effektiv luftfart, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen foreslår 1,05 milliarder kroner til luftfartsformål. Dette er en økning på drøyt 50 millioner sammenliknet med 2015. 766,4 millioner kroner går til kjøp av flytransport i distriktene. 28,5 millioner kroner er foreslått til ny tilskuddsordning for ikke-statlige flyplasser. 194,5 millioner kroner er foreslått til Luftfartstilsynet og 63,5 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport.

Godt flytilbud over hele landet
Regjeringen er opptatt av å sikre et godt flytilbud over hele landet. Samferdselsdepartementet har tildelt kontrakter på de regionale flyrutene i Sør-Norge. - Det regionale flytilbudet utgjør en viktig del av transporttilbudet i Norge. Gjennom tildeling av nye kontrakter på de regionale flyrutene på Vestlandet og Røros har regjeringen sikret et godt flytilbud i disse regionene, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Ny kontrakt gjelder fra 1. april 2016.

Enklere luftfart
Ordningen Connecting Norway ble innført 2. september i år. Ordningen forenkler overgangen for utenrikspassasjerer som mellomlander på Oslo lufthavn på vei til andre destinasjoner i Norge, fordi passasjerene slipper å hente ut bagasjen for tollbehandling.

- Med Connecting Norway får de reisende en enklere og raskere reise, og Oslo Lufthavn blir en mer attraktiv flyplass for flyselskapene. Regjeringen har iverksatt nødvendig vedtak som gjorde ordningen mulig. Det er derfor flott å se at dette nå har kommet på plass og tas i bruk, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Sikkerhet har høy prioritet
- Sikkerheten er høyt prioritert innen luftfart, og resultatene er generelt gode. I 2016 vil Luftfartstilsynet ha en prioritert oppgave å øke sikkerheten innen helikoptervirksomheten, sier samferdselsministeren.

Investeringer på lufthavner
- Det er viktig å utvikle effektive lufthavner med tilstrekkelig kapasitet. Det gjennomføres store byggeprosjekt på flere av lufthavnene for tiden, og regjeringen har satt et tak på utbytte fra Avinor for å sikre tilstrekkelig kapital for selskapet, sier Solvik-Olsen. I 2016 foreslår regjeringen et utbytte på 500 millioner kr.

I tillegg til de prosjektene som Avinor allerede gjennomfører, har regjeringen bedt Avinor AS gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse for flytting av rullebanen ved Bodø Lufthavn.

 
For flere opplysninger - se: