Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016: Fortsetter å styrke ekomnettene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Folk og næringsliv er avhengig av stabile ekomnett. Vi har erfart at flom og værsituasjonen i Norge gjør det nødvendig å gjøre ekomnettene mer robuste. Vi fortsetter derfor dette arbeidet, både ved at tilbyderne skal sikre sine tjenester til egne kunder og ved at staten tar et ekstra ansvar utover det selskapene gjør, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen foreslår 78 millioner til telesikkerhet og beredskap. Midlene skal blant annet gå til tre døgns reservestrøm, sikring av fjellanlegg, reserveutstyr og sikre linjer på steder som er viktig for lokal krisehåndtering. Fylkene Finnmark (Berlevåg, Gamvik), Nordland (Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes, Sogn og Fjordane (Stryn, Aurland) og Møre og Romsdal (Stranda, Stordal, Sykkylven) er prioriterte områder i 2016.

Budsjettmidler, post og telekommunikasjoner
Regjeringen foreslår 712,1 millioner kroner til post og telekommunikasjonsformål. Det er foreslått 403 millioner kroner til kjøp av post- og banktjenester. Til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er det foreslått 309,1 millioner og til bredbåndsutbygging i distriktene er det foreslått 51, 5 millioner kroner.

Fortsatt god vekst i bredbåndsdekningen
Rapporten Bredbåndsdekning 2015 viser fortsatt god vekst i dekningen for de høyere bredbåndshastighetene. Rapporten viser at 79 prosent av husstandene kan få bredbånd med hastighet på minimum 30 Mbit/s. For bredbånd med minimum 100 Mbit/s er dekningen 73 prosent, som er 4 prosentpoeng høyere enn i 2014. Dekningen er tilnærmet 100 prosent for hastigheter opp til 10 Mbit/s.

–Jeg er glad for å se at det fortsatt er god vekst i utbyggingen av høyhastighetsbredbånd. Noe av det viktigste myndighetene kan gjøre i denne fasen er å tilrettelegge for mest mulig kostnadseffektiv kommersiell utbygging. Regjeringen vil arbeide videre med å redusere unødvendige hindringer for den utbyggingen, blant annet gjennom dialog med kommunene, sier Ketil Solvik-Olsen.

Det investeres for milliarder i norske ekomnett
De kommersielle selskapene investerer for milliarder i norske ekomnett hvert år. Investeringene i det norske markedet har økt fra 7,56 milliarder i 2013 til 7,8 milliarder i 2014. Fra 2014 til 2015 har 4G-dekningen økt fra ca 70 % til over 90 %, og utbyggingen fortsetter.

– Det er konkurransen mellom kommersielle tilbydere i markedet som har gitt oss den gode dekningen og tilgangen til tjenester og bredbånd over hele landet. Jeg er glad for at Norge har en dekning på nivå med de andre nordiske landene, samtidig som vi har en større vekst i investeringene enn våre naboland, sier Solvik-Olsen.

For flere opplysninger - se: