Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes til virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet

2017 (pdf)

Årsrapporter

Årsrapporter finner du under omtalen av de enkelte etatene/virksomhetene: