Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tildelingsbrev/oppdragsbrev, årsrapporter og instrukser fra Samferdselsdepartementet

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil du finne både tildelingsbrev/oppdragsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet blir lagt ut i begynnelsen av januar for inneværende år, mens årsrapportene blir lagt ut i månedsskifte april/mai for foregående år. Her finner du også våre etatsinstrukser.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev/oppdragsbrev som fastsettes blant annet mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Brevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

2020: Tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf) - Supplerende tildelingsbrev (pdf)

2020: Oppdragsbrev (pdf)

2020: Tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf)