Meddelelse om forskrift fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3.

Jeg viser til mine tidligere brev til Stortingets presidentskap med oversikt over forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3.

Justis- og beredskapsdepartementet fastsatte 7. mai 2021 følgende endringsforskrift i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4 c fjerde ledd:

Med vennlig hilsen

Erna Solberg

 

Signert brev i PDF-format