Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 25217-25224 av 25570 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-81/1993 - Forskrift om såkorn

  (31.12.1993)

  31.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-81/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13446 31.12.1993 Til Såvareforretningene, Fylkesmannen, Landbruksavdelingene, Landbrukskontorene m.fl. (Forskriften er utgått) Forskrift om såkorn Vedlagt

 • M-74/1993 - Refusjon av administrasjonsutgifter for avløserlag

  (28.12.1993)

  28.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-74/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13216 28.12.1993 Til: Fylkesmannens, Landbruksavdeling, Kommunen, Avløserlaget Refusjon av administrasjonsutgifter for avløserlag Dette rundskrivet

 • NOU 1994: 11 - Beredskap i dagspressen

  28.12.1993 NOU Kulturdepartementet

 • M-71/1993 - Produksjonstillegg i jordbruket - søknadsomgangen 10.01.1994

  (27.12.1993)

  27.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-71/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/12425 27.12.1993 Til Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommunen, landbruksforvaltningen Produksjonstillegg i jordbruket - søknadsomgangen 10.01.1994 I

 • M-75/1993 - Omleggings- og arealtilskudd til økologisk landbruk

  (21.12.1993)

  21.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-75/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/13289 21.12.1993 Til Alle landbrukskontor, Alle fylkesmenn, landbruksavdelingene, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio Omleggings- og

 • Forskrift om kaseiner og kaseinater

  20.12.1993 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. desember 1993 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3 og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og

  Se forskriften på lovdata.no

 • St.prp. nr. 61 (1993-94) -

  17.12.1993 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til St.prp. nr. 61 (1993-94) i PDF format.

 • M-67/1993 - Oppfølging av forskrift om husdyrgjødsel - krav til spredeareal

  (16.12.1993)

  16.12.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-67/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/12080 16.12.1993 Vedlegg: Skjema M-0466 (PDF) Til fylkesmennene, landbruksavdelingen og landbrukskontorene, jordbruksetaten, m fl . Oppfølging