Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 25529-25536 av 26158 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • § 2 - Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring

  28.03.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/03147 E KJR/AS Dato: 28.03.1996 Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring Vi viser til brev av 20.2.96 fra Forbrukerrådet m fl med anmodning om å endre lov 16 juni 1989 nr 70 om naturskadeforsikring § 2 første ledd slik at

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Naturskadeforsikringsloven

 • Rundskriv 3/1996

  Delegasjon av myndighet / forenkling av saksbehandlingsrutiner for fylkeskryssende ruter

  26.03.1996 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET RUNDSKRIV N-3/96 15.04.1996 AKT/ Samferdselskontorene i fylkeskommunene Oslo kommune, Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel Vegdirektoratet Norges Statsbaner Norske Transportbedrifters Landsforening Nor-Way Bussekpress

 • Generelt - Endringer i forsinkelsesrenten

  26.03.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/4101 E LST Dato: 26.03.1996 Endringer i forsinkelsesrenten Vi viser til telefaks 20 mars 1996 og vedlagte kopi av "Inkassonyheter fra NIF". Det er i denne meldingen gitt uttrykk for at tidligere dommer og rettsavgjørelser hvor

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forsinkelsesrenteloven

 • Lov om regulering av byggje- og anleggsverksemd

  22.03.1996 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Er det fare for vekstkonsentrasjonar som trugar den økonomiske stabiliteten og som kan føre til alvorlege samfunnsproblem, kan Kongen ved forskrift gje nærmare føresegnar om regulering av byggje- og anleggsverksemda. Det kan mellom anna fastsetjast

  Se loven på lovdata.no

 • St.meld. nr. 28 (1995-96) -

  15.03.1996 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  St meld nr 28 (1995-96) Hvor fartøy flyte kan... De maritime næringer Utenriksdepartementet Innhold: Forord 1. Innledning og sammendrag 2. Målsetting og

 • M-17/1996 - Produksjonstillegg i jordbruket sett i forhold til forskrift om særlige tiltak for å hindre spredning av scrapie og mædi hos sau i Hordaland og Rogaland

  R-459 (13.03.1996)

  13.03.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-17/1996 R-459 Saksnr. 1996/01278 13. mars 1996 Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommunar, landbruksforvaltningen, Sauehaldarar i Rogaland og Hordaland Produksjonstillegg i jordbruket sett i høve til «Forskrift om særlige tiltak for å

 • Vedlegg 2 til M-11/1996

  08.03.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg 2: Foreløpig rapport for disponering av tilskuddsmidler til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket. Sendes innen 15.09.96. Adresse: Landbruksdepartementet, landbrukspolitisk avdeling, PB 8007 Dep,0030 OSLO Sum innvilget

 • Vedlegg 1 til M-11/1996

  08.03.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg 1: Midler til disposisjon i fylkene fra tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket. Fylkesmannen Kvote 95 Overført 96 Fylkeskvoter 96 Tildisposisjon 96 Østfold 600000 0 1 000000 1 000000 Oslo og Akershus 400000