Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 26001-26008 av 26286 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-13/1993 - Sentral inntrekking m.v. av rentemidler i 1993

  (01.02.1993)

  01.02.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/01431 01.02.1993 Til Fylkeslandbrukskontorene, Skogbruksetaten Sentral inntrekking m.v. av rentemidler i 1993 Landbruksdepartementet har bestemt at 20% av

 • Endringslov til sjømannspensjonsloven

  29.01.1993 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • M-12/1993 - Investeringstilskott - utbetalingsfullmakter 1993

  (25.01.1993)

  25.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-12/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/01128 25.01.1993 Til fylkeslandbrukskontorene, jordbruksetaten Investeringstilskott - utbetalingsfullmakter 1993 Rundskrivet er lagt ut som PDF –

  M-10/1993 - Rundskriv om nye bestemmelser for transport av levende dyr til EF

  (22.01.1993)

  22.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-10/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00965 22.01.1993 Til alle veterinærer mfl. Rundskriv om nye bestemmelser for transport av levende dyr til EF Bestemmelsene i EF direktiv 91/628/EØF om

 • M-11/1993 - Tilskudd til praktikanter i landbruket

  (21.01.1993)

  21.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00097 21.01.1993 Vedlegget ligger i rundskrivet Til Fylkeslandbrukskontorene, landbrukskontorene, jord-og skogbruksetat Tilskudd til praktikanter i

 • M-6/1993 - Avløserutvalg i fylkene

  (21.01.1993)

  21.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00486 21.01.1993 Til Fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, Jordbruksetaten, Avløserutvalg, Avløserlag Avløserutvalg i fylkene Funksjonstiden for

 • M-9/1993 - Tilskott til jordbruksveger - utbetalingsfullmakt 1993

  (20.01.1993)

  20.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-9/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00847 20.01.1993 Til Fylkeslandbrukskontorene, jordbruksetaten Tilskott til jordbruksveger - utbetalingsfullmakt 1993 Rundskrivet er lagt ut som PDF –

 • M-3/1993 - Tilskott til rydding av frukttrefelt 1993

  (15.01.1993)

  15.01.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-3/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/00367 15.01.1993 Til alle fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, jordbruksetaten Tilskott til rydding av frukttrefelt 1993 Ved jordbruksoppgjeret blei det

Til toppen