Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 26417-26424 av 27043 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ot.prp. nr. 56 (1995-96) -

  03.05.1996 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

 • St.meld. nr. 39 (1995-96) -

  26.04.1996 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  St.meld. nr. 39 (1995-96) Om barnevernet Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. april 1996, godkjent i statsråd samme dag.

 • § 7 - Oppbevarte møbler

  19.04.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 96/04938 E EB Dato: 19.04.1996 Oppbevarte møbler Vi viser til brev 15 april 1996. Lov 29 mai 1953 nr 1 om rett for handverkarar o a til å selja ting som ikke vert henta gjelder etter § 1 bare for den som har til næring "å setja i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Hittegodsloven

 • § 1 - Yrkesskadeforsikring for frivillige under større idrettsarrangementer

  12.04.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/03291 E KJR Dato: 12.04.1996 Yrkesskadeforsikring for frivillige under større idrettsarrangementer Vi viser til brev 4 mars 1996 med spørsmål knyttet til forskrift 13 oktober 1989 nr 1041 gitt i medhold av yrkesskadeforsikringsloven §

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Yrkesskadeforsikringsloven

 • St.prp. nr. 41 (1995-96) -

  29.03.1996 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet.

 • St.meld. nr. 32 (1995-96) -

  29.03.1996 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  OM GRUNNLAGET FOR SAMFERDSELSPOLITIKKEN Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 29. mars 1996, godkjent i statsråd samme dag. I N N H O L D Sammendrag 1 Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn

 • M-18/1996 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - kvoter for 1996

  R-460 (28. 03.1996)

  28.03.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-18/1996 R-460 Saksnr. 1996/01558 28. mars 1996 Til Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank. Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - Kvoter for 1996. Midler for 1996 - fylkeskvoter. Ved behandlingen av

 • § 2 - Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring

  28.03.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/03147 E KJR/AS Dato: 28.03.1996 Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring Vi viser til brev av 20.2.96 fra Forbrukerrådet m fl med anmodning om å endre lov 16 juni 1989 nr 70 om naturskadeforsikring § 2 første ledd slik at

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Naturskadeforsikringsloven

Til toppen