Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 26817-26824 av 26993 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskrift 5. januar 1987 nr. 2 om bibliotekstatistikk

  05.01.1987 Forskrift Kulturdepartementet

  Se forskriften på lovdata.no

 • Naturforvaltning

  Naturforvaltning og plan­ og bygningsloven

  01.01.1987 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • NOU 1987: 6 - Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1987

  19.12.1986 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • I-42/98

  Retningslinjer for omsorgslønn

  11.07.1986 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Omsorgslønn Rundskriv I-42/98 Innhold 1 Innleiing 2 Grunnprinsipp om omsorgslønn 2.1 Kven ordninga omfattar 2.2 Om lovreguleringa 2.3 Skjønnsmessig heilskapsvurdering 2.4 Forsvarleg nivå 3 Moment som gjeld tildeling av omsorgslønn 3.1 Om

 • Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet etter plan- og bygningsloven

  01.07.1986 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til fylkesmennene Rundskriv T‑8/86 1. juli 1986 I medhold av § 13 fjerde ledd første punktum og etter samråd med Justisdepartementet har Kommunal­ og arbeidsdepartementet og Miljøverndepartementet gjort følgende vedtak: Departementets myndighet

 • Rundskriv H-20/86

  Ny plan - og bygningslov. Byggesaksreglene

  01.07.1986 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv H-20/86 Ny plan - og bygningslov. Byggesaksreglene Lov av 20. juni 1986 nr. 37 om endringer i plan - og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 Rundskriv H-20/86 (PDF-format)

 • Ikraftsettig

  Ikraftsettig av ny plan- og bygningslov

  20.06.1986 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Statens petroleumsforsikringsfond

  30.05.1986 Lov Olje- og energidepartementet

  Petroleumsforsikringsfondets formål er å tjene som en reserve for utbetalinger til dekning av skader og ansvar som rammer staten i egenskap av direkte økonomisk deltager i petroleumsvirksomheten. Fondet skal dekke statens andel av utbetalinger som

  Se loven på lovdata.no

Til toppen