Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 27065-27072 av 27682 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • St.meld. nr. 44 (1995-96) -

  31.05.1996 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

 • M-21/1996 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - forvaltning

  R-463 (30.05.1996)

  30.05.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-21/1996 R-463 Saksnr. 1996/03527 30. mai 1996 Til fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - forvaltning Vi viser til forskrift for investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket

 • Ot.prp. nr. 65 (1995-96) -

  24.05.1996 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet.

 • St.prp. nr. 55 (1995-96) -

  10.05.1996 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  St.prp.nr. 55 (1995-96) Om kommuneøkonomien m.v. Enkelte filer er store og kan skape problemer i enkelte lesere. Innhold DEL I - OM KOMMUNEØKONOMIEN 1997 M.V. 1. Hovedpunkter i proposisjonens del I 2. Prinsipper for resultatrapportering 2.1 KORT OM

 • § 6-1 - Kjønnstesting og bioteknologiloven

  07.05.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/5849 E MH Dato: 07.05.1996 Kjønnstesting og bioteknologiloven 1 Vi viser til overlevert materiale uten følgeskriv 6 mai 1996. Sosial- og helsedepartementet har bedt om svar innen tirsdag 7 mai 1996. Det foreligger ikke noe

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Bioteknologiloven

 • Ot.prp. nr. 56 (1995-96) -

  03.05.1996 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

 • St.meld. nr. 39 (1995-96) -

  26.04.1996 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  St.meld. nr. 39 (1995-96) Om barnevernet Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. april 1996, godkjent i statsråd samme dag.

 • § 7 - Oppbevarte møbler

  19.04.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 96/04938 E EB Dato: 19.04.1996 Oppbevarte møbler Vi viser til brev 15 april 1996. Lov 29 mai 1953 nr 1 om rett for handverkarar o a til å selja ting som ikke vert henta gjelder etter § 1 bare for den som har til næring "å setja i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Hittegodsloven