Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 27169-27176 av 27257 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Dokumentavgiftsloven

  12.12.1975 Lov Finansdepartementet

  Dersom Stortinget vedtar at det skal svares dokumentavgift til statskassen, gjelder de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov.

  Se loven på lovdata.no

 • Forskrifter av 27.6.1975

  27.06.1975 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Sivilavd. Lov 1927-04-223 § 62. Kode: 9121 (Generell statsadministrasjon) Dato: FOR 1975-06-279517 JD. Forskrift om oppbevaring m.m i bank av verdipapirer og bankbøker under overformynderiets forvaltning Gitt av Justisdepartementet den 27. juni 1975

 • Petroleumsskatteloven

  13.06.1975 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder skattlegging av undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på

  Se loven på lovdata.no

 • Fjelloven

  06.06.1975 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Fjelloven gir regler for forvaltning av statsallmenningene. Loven regulerer retten til allmenningsbruk, regler for valg og drift av fjellstyrer og saksbehandlingsregler hvor det fattes enkeltvedtak. I tillegg omhandler loven forvaltning av de fleste

  Se loven på lovdata.no

 • Eigedomsskattelova

  06.06.1975 Lov Finansdepartementet

  Eigedomsskatt til kommunane vert utskriven etter reglane i denne lova.

  Se loven på lovdata.no

 • Prognoser for utviklingen i priser og disponible realinntekter i 1975

  15.04.1975 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørenes prognoser for utviklingen i priser og disponible realinntekter i 1975.

 • Rundskriv G48/75 Regler for granskingskommisjoner

  04.03.1975 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Les rundskrivet her (PDF)

 • Dyrevernlova

  20.12.1974 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

Til toppen