Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 29433-29440 av 29599 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • I-42/98

  Retningslinjer for omsorgslønn

  11.07.1986 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Omsorgslønn Rundskriv I-42/98 Innhold 1 Innleiing 2 Grunnprinsipp om omsorgslønn 2.1 Kven ordninga omfattar 2.2 Om lovreguleringa 2.3 Skjønnsmessig heilskapsvurdering 2.4 Forsvarleg nivå 3 Moment som gjeld tildeling av omsorgslønn 3.1 Om

 • T-8/86 Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet etter plan- og bygningsloven

  01.07.1986 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv H-20/86

  Ny plan - og bygningslov. Byggesaksreglene

  01.07.1986 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv H-20/86 Ny plan - og bygningslov. Byggesaksreglene Lov av 20. juni 1986 nr. 37 om endringer i plan - og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 Rundskriv H-20/86 (PDF-format)

 • T-7/86 Ikraftsettig

  Ikraftsettig av ny plan- og bygningslov

  20.06.1986 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Statens petroleumsforsikringsfond

  30.05.1986 Lov Olje- og energidepartementet

  Petroleumsforsikringsfondets formål er å tjene som en reserve for utbetalinger til dekning av skader og ansvar som rammer staten i egenskap av direkte økonomisk deltager i petroleumsvirksomheten. Fondet skal dekke statens andel av utbetalinger som

  Se loven på lovdata.no

 • Ot.prp. nr. 57 (1985–1986) - Om lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77

  18.04.1986 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • NOU 1986: 14 - 0m grunnlaget for inntektsoppgjørene 1986

  21.03.1986 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • Handlingsplan mot ulykker med fritidsbåter

  27.02.1986 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Handlingsplan mot ulykker med fritidsbåter INNLEDNING Våre innsjøer, vassdrag og lange kyststripe byr på fantastiske rekreasjonsmuligheter og mange av oss har et forhold til båt. Med stort og smått finnes det i Norge ca. 800.000 fritidsbåter.