Tolkningsuttalelser om lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet